Договір публічної оферти

1. Загальні положення
1.1. Справжня Публічна оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазину «Скріпка» (https://skripkashop.com/) (далі за текстом – «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційно (далі за текстом – «Договір»), тобто через Інтернет-магазин.
1.2. Ця Публічна оферта (пропозиція) розміщена на офіційному веб-сайті Продавця: https://skripkashop.com/ (далі – «Сайт»). 
1.3. Покупець усвідомлює та безумовно погоджується з тим, що факт оплати ним товару, замовленого у Продавця через Сайт, є свідченням повного та безумовного прийняття Покупцем усіх умов Договору.
2. Визначення
2.1. У цій оферті, якщо зі змісту не випливає інше, нижченаведені терміни мають такі значення: 
2.2. «Товар» - речі, що представлені в Інтернет-магазині для продажу; 
2.3. «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» – засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди. Цей засіб розміщено на веб-сайті https://skripkashop.com/; 
2.4. «Продавець» – компанія, що реалізує товари, представлені на інтернет-сайті; 
2.5. «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче; 
2.6. «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати. 
3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. 
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: 
3.2.1. добровільний вибір Покупцем Товарів у Інтернет-магазині; 
3.2.2. самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині; 
3.2.3. оплату Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 
3.2.4. обробку та доставку Замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору. 
4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, наявний та представлений на Сайті Інтернет-магазину. 
4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовлення у будь-якій кількості. 
4.3. Про відсутність Товару на складі менеджер Продавця повідомляє Покупця за телефоном або електронною поштою. 
4.4. У разі відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі або відмовитися від цього Товару або скасувати замовлення. 
5. Порядок оплати замовлення
5.1. Оплата здійснюється одним із таких способів: 
5.1.1. за фактом отримання Покупцем Товару у відділенні транспортних компаній за готівковим або безготівковим розрахунком у гривнях (накладеним платежем). 
5.1.2. оплата онлайн через систему LiqPay, при цьому кошти надходять на рахунок Продавця захищеним способом без збереження даних про оплату. Продавець зобов'язується обробити замовлення, виконати доставку Замовлення Покупцеві. 
5.2. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати Замовлення. 
6. Умови доставки замовлення
6.1. Доставка Товарів, придбаних у Інтернет-магазині, складає транспортної компанії, обраний Покупцем. Покупець самостійно отримує замовлений Товар складі транспортної компанії. 
6.2. Разом із Товаром Покупцеві надаються товарно-супровідні документи, передбачені законодавством України. 
7. Права та обов'язки сторін
7.1. Продавець зобов'язаний:
7.1.1. передати у власність Покупцеві обраний та оплачений згідно із Заявкою Товар; 
7.1.2. передати Покупцеві товарно-супровідні документи; 
7.1.3. на вимогу Покупця надавати останньому інформацію про Товар, передбачену законодавством про захист прав споживачів; 
7.1.4. інформувати Покупців про наявність чи відсутність Товару на складі. 
7.2. Продавець має право: 
7.2.1. в односторонньому порядку припинити постачання Товару за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов; 
7.2.2. в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру. 
7.3. Покупець зобов'язаний: 
7.3.1. своєчасно оплатити Замовлення та отримати Товар на умовах цього Договору. 
7.4. Покупець має право: 
7.4.1. оформити замовлення в Інтернет-магазіне; 
7.4.2. оформити електронний договір; 
7.4.3. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору; 
7.4.4. отримувати інформацію про Товар, передбачену законодавством про захист прав споживачів; 
7.4.5. бути поінформованим про наявність чи відсутність Товару на складі. 
8. Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. 
8.2. Продавець не несе відповідальності за: 
8.2.1. зміна виробником зовнішнього вигляду товару; 
8.2.2. за незначну невідповідність кольорової гами Товару, представленої в Інтернет-магазині, оригіналу (колір може відрізнятися виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів Покупця); 
8.2.3. за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення; 
8.2.4. за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються не з вини Продавця; 
8.2.5. за протиправні, незаконні дії Покупця, вчинені за допомогою доступу до Інтернету; 
8.2.6. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам; 
8.2.7. за протиправні дії третіх осіб; 
8.2.8. у разі виникнення форс-мажорних обставин. 
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями (особисто, навіть якщо під її логіном перебувала інша особа) Продавцю та/або третім особам, або їхньому майну, державі. 
8.4. У разі настання обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам. 
8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів. 
9. Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру за умови публікації його на Сайті. 
9.2. Покупець відповідає за достовірність інформації, зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення Замовлення та подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних». 
9.3. Фактичною датою електронної угоди між Сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію". 
9.4. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару та для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. Продавець не несе відповідальності та не відшкодовує плату, здійснену Покупцем за користування доступом до всесвітньої мережі Інтернет, наданим його Інтернет-провайдером або оператором зв'язку. 
9.5. Інформація, що надається Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою виконання цього Договору (обробки Замовлення, комунікації з Покупцем, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків, розгляд скарг та пропозицій тощо). 
9.6. Інтернет-магазин на Сайті залишає за собою право відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет-платформою фізичним особам-підприємцям та юридичним особам для реалізації Товару. 
10. Порядок повернення належної якості
10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться відповідно до чинного законодавства України. 
10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться за рахунок Покупця. 
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю. 
11. Момент укладання договору та термін його дії
11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію, укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному ч.6 ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію". 
11.2. До закінчення терміну дії цього Договору може бути розірвано за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів. 
11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.